Allt inom mätning
för byggprojekt

Areamätning - Utsättning - Lägeskontroll

Allt inom mätning
för byggprojekt

Areamätning - Utsättning - Lägeskontroll

Mättekniker i Västerås med brett tjänsteutbud

Välkommen till en kunnig och erfaren mättekniker i Västerås. Vi levererar alltid precisa och korrekta mätningsarbeten i samband med byggprojekt. Vi utför allt inom mätteknik – utsättning, areamätning, 3D-scanning och lägeskontroller med mera – vi är med dig i ditt bygge från början till slut.

Vi utför mätningsarbeten inom anläggning och byggnation i alla storlekar – allt från lagerhallar och kraftverk till mindre nybyggnationer. Oavsett uppdragets storlek är kunden alltid i fokus för oss!

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av en kompetent mättekniker i Västerås. Vi jobbar även i Uppsala, Enköping och övriga Mälardalen.

mätningstekniker västerås

Precisa proffs på mätning inom bygg

I våra uppdrag som mättekniker ligger fokus alltid på att nå högsta tänkbara kvalitet och precision. Vi tar på oss alla former av mätningstekniska uppdrag. Det kan handla om snabba kontrollmätningar eller större projekt så kan vi bli er heltäckande mätkonsult. Vi har lång erfarenhet av många olika typer av projekt och kan tillhandahålla en komplett uppsättning mätningstjänster som täcker alla dina behov under ett bygg- och anläggningsprojekt.

Vi arbetar proaktivt och kommunikativt

Vi tar alltid ett stort ansvar för att inmätningar och utsättningar utförs på ett korrekt sätt. Vi är på plats före, under och efter byggprocessen och använder den senaste tekniken för att göra alla mätningar så precisa som möjligt.

Vi bearbetar och analyserar alla data och presenterar förslag på lösningar. Rollen som mättekniker är komplex och vi har den noggrannhet som krävs för en bättre förståelse av byggprocessen.

Våra mättekniker är lösningsorienterade och kan genom att arbeta proaktivt och kommunikativt se till att ni undviker stillestånd i byggprojektet.

Utsättare

Det är mycket viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Därför är det ofta nödvändigt att utföra en utsättning vid nybyggnation och tillbyggnad. Det står angivet i bygglovsbeslutet om det krävs en utsättning. Vi arbetar som utsättare och ser till att allt sker enligt plan!

Om en byggnad skulle hamna fel i plan- eller höjdläge kan du bli skadeståndsskyldig till grannar som berörs. Dessutom kan du bli ålagd att återställa det som byggts. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att byggnaden uppförs på rätt plats enligt det beviljade bygglovet.

När behövs en utsättare?

Det är olika från fall till fall om det behövs en utsättning eller inte. Här är några viktiga faktorer som bestämmer om våra mätningstekniker anser om det bör göras en utsättning.

  • Om du bygger en ny huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad inom detaljplanerat område.
  • Om du ska ansluta till en kommunal VA-anläggning.
  • Om du planerar att bygga en komplementbyggnad, som till exempel ett garage.
  • Om du bygger en tillbyggnad där fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller om byggnaden hamnar som mest 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Om du bygger en huvudbyggnad eller stor tillbyggnad inom samlad bebyggelse som är närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
  • Om du bygger en komplementbyggnad, som exempelvis ett garage, inom samlad bebyggelse närmare gränsen än en meter.

Areamätning

Korrekta areauppgifter är viktiga och används i samband med försäljning av lägenheter och villor men också för hyresavtal, bygglovsansökan samt fastighetstaxering. Därför bör du mäta fastighetens area – vi är proffs på området och ser till att allt går till på ett korrekt sätt. Vi utför även areamätning för att säkerställa eller korrigera de mått som är skrivna i kontraktet för bostaden eller fastigheten. En areamätning är ofta en mycket bra affär då det på sikt kan höja fastighetens värde på ett markant sätt.

En bostad eller tomt kan få sitt värde höjt med åtskilliga tusen kontor om det visar sig att den är större än vad man tidigare vetat.

En areamätning är en ganska snabb och smidig process där kunden inte själv behöver närvara. Vi arbetar snabbt och effektivt med modern teknik som hanteras av kunniga och erfarna mättekniker.

Rätt uppgifter om area kan öka lönsamheten

Vi kontrollerar helt enkelt att den boarea du betalar för också är den verkliga. Det är långt ifrån ovanligt att bostäder och fastigheter har en area som avviker från den angivna, det beror inte minst på ändrade regler för hur bo- och biarea ska definieras. Anledningen till att det finns differenser kan också bero på om- och tillbyggnader.

Dagens höga kvadratmeterpriser, inte minst i Västerås och andra svenska tätorter, gör att varje kvadratmeter har stor påverkan på priset.

Vi utför areamätningar för alla typer av boendeformer – lägenheter, småhus och villor samt kommersiella fastigheter.

En mättekniker i Västerås som täcker upp dina behov

Oavsett om det handlar om areamätning, utstakning, lägeskontroller eller någon av våra andra tjänster som mättekniker så arbetar vi alltid hårt för att nå ett perfekt resultat med fokus på kvalitet och effektivitet. Vi tar på oss mätningstekniska uppdrag i alla olika former. Vi har lång erfarenhet av olika typer av projekt och kan tillhandahålla en komplett uppsättning mätningstjänster som täcker alla de behov som finns under ett bygg- och anläggningsprojekt.

Välkommen att kontakta oss – vi kan bli din trygga mättekniker i Västerås.

Ett brett utbud tjänster inom mätningsteknik