Lägeskontroll

Lägeskontroll – vi ser till att ditt bygge placeras rätt

Dags att bygga nytt eller bygga ut? Eller behöver du ett nytt garage, förråd eller Attefallshus? Då kommer du att behöva lämna in en lägeskontroll utförd av en sakkunnig till din kommun.

Vi utför lägeskontroll och utstakning åt byggföretag och privatpersoner och hjälper dig att se till att grunden inte hamnar för nära grannens tomt eller gatan.

Kontakta oss redan idag för offert eller mer information kring vår verksamhet när det handlar om lägeskontroll och utstakning i Västerås.


mätningstekniker västerås

En lägeskontroll utförs lämpligen i dessa tre steg:

  • Grovutsättning. Detta innebär att vi markerar och slår ner stakkäppar för hushörnen samt sätter ut en höjdfix som gör att det går att schakta och förbereda grunden på rätt höjd och plats.
  • Finutsättning. När schaktningen är utförd och grunden ligger på rätt höjd kan vi markera så kallade profiler som hjälper byggaren att upprätta grunden på den exakt rätta platsen.
  • Lägeskontroll. Nästa steg är att kontrollera och mäta in. Viktigt är att detta måste göras före gjutning av grund. Därefter måste en sammanställning lämnas till kommunen.

Vi utför lägeskontroll i Västerås i god tid

En lägeskontroll visar att nya byggnader eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. En lägeskontroll behöver bara genomföras om det står i beslutet om startbesked eller om din bygglovshandläggare kräver det.

Vi rekommenderar att lägeskontrollen utförs så tidigt som möjligt eftersom det minskar risken för dyra flyttningar om någon byggnad eller tillbyggnad skulle bli felplacerad.

Fungerar som underlag för slutbesked

Intyget du får för lägeskontroll fungerar som ett underlag för slutbesked. Det ska på ett tydligt sätt ange fastighetsbeteckningen och ärendets diarienummer. Om någon del av bygglovet inte utnyttjas ska det framgå i intyget, som ska innehålla följande:

  • Mått, planläge och höjdläge i form av skiss.
  • Nya byggnaders koordinatuppgifter.

Ska uppfylla specifika krav

Intyget ska dessutom uppfylla stadsbyggnadskontorets krav för korrekta ritningar och handlingar.

En lägeskontroll brukar utföras när formen till grunden är färdig men innan gjutningen av plattan. Om du låter oss utföra en lägeskontroll i tid finns möjlighet att rätta till felaktigheter i god tid. Vissa utför lägeskontrollen när grundläggningen utförs eller ännu senare, vilket är fel. Om byggnaden är felplacerad kan det leda till att slutbesked inte kan ges. Låt oss ta hand om din lägeskontroll i Västerås – då har du garantier på att allt går korrekt till.

Utstakning  mer information

Utstakning kallas även för utsättning eller utmärkning och innebär att det som finns i situationsplanen märks ut på marken.

Utstakningen ska utföras efter att byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Det ska ske skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet. Utstakningen visar dessutom var den planerade åtgärden kommer att placeras på fastigheten.

Det finns två typer av utstakning, grovutstakning och finutstakning. I vissa fall kan det räcka med en grovutstakning, exempelvis då en byggnad ligger långt från tomtgränserna. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller profiler. Utstakning sker i de flesta fall genom finutstakning.

Utstakning behövs inte vid alla projekt

Utstakning behöver inte göras i alla byggprojekt utan bara när det fyller en funktion, alltså när placeringen av byggnader har stor betydelse. Det är byggnadsnämnden som som avgör om en utstakning behövs. Nämnden ska dessutom se till att utstakningen sker under sådana former att det finns garantier att det som ska byggas placeras på rätt plats.

Välkommen att kontakta oss – vi är professionella mättekniker som utför kvalitativ lägeskontroll och utstakning i Västerås.

Vi ger bygget en bra start med en lägeskontroll