3D Scanning

3D-scanning som förenklar bygget

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom 3D-scanning i Västerås. Med lång erfarenhet, bred kunskap och kraftfulla mätinstrument kan vi hjälpa med att hitta en snabb, effektiv och ekonomiskt fördelaktig lösning anpassad för ditt byggprojekt.


Modern metod som effektiviserar

3D-scanning är fortfarande ett ganska nytt sätt att utföra mätning på och metoden är under ständig utveckling. Instrumenten blir ständigt snabbare och noggrannare och vi kan erbjuda de stora fördelar som 3D-scanning medför.

Här är några av de områden där man kan dra nytta av 3D-scanning inför ett bygge.

  • Projektering & visualisering.
  • Utveckling & konstruktion.
  • Uppmätning & datainsamling.
  • Offert- & kommunikationsunderlag.

3D-scanning västerås

Miljön återskapas med hög noggrannhet

Med hjälp av 3D-scanning återskapar vi miljön med hög noggrannhet i ett digitalt format. Scanningen fångar upp allt inom synhåll, vilket gör att vi kan kommunicera med högsta klarhet och precision redan i ett tidigt stadium av projektet. Detta gör att kostsamma missförstånd kan undvikas och att vi kan presentera de mest gynnsamma lösningarna för våra kunder.

Ett effektivt och smidigt system

Effektivitet är ett självklart ledord när det handlar om 3D-scanning vid ett byggprojekt. Scannern samlar in stora mängder av kvalitativ och användbar data som det skulle ta lång tid att samla in med traditionella mätmetoder. Det enda som krävs är ett platsbesök.

Detta medför i sin tur stora fördelar när det handlar om kostnader och kommunikation. då projektets tidsåtgång minskas kraftigt och kommunikationen underlättas med underlag från 3D-scanning.

Några fördelar med 3D-scanning:

  • Kostnadseffektivt.
  • Får fram data av hög kvalitet.
  • Minimerar fel och missförstånd.
  • Ger utmärkta kommunikationsunderlag.

3D-scanning i korthet

3D-scannern skjuter ut laserljus i alla riktningar. När ljuset lämnat kameran och träffar en yta studsar det tillbaka varpå sensorer beräknar den träffade ytans position. Alla dessa punkter bildar en digital 3D-rymd, vanligen kallad punktmoln. Detta sammanställs sedan till en grafisk representation i 3D av den skannade miljön.

Kontakta oss redan idag om du är i behov av 3D-scanning på ditt bygge.

Bättre planering av bygget med hjälp av 3D-scanning